A matematika-tanári kiegészítő képzést elsődlegesen azok számára hirdetjük meg, akik tanárképző főiskolán szerzett, matematika-tanári diplomával rendelkeznek, jelentkezhetnek azonban olyan tanárok is, akik valamely tudományegyetem nappali tagozatán fizikatanár vagy informatika-tanár szakon szereztek oklevelet. A képzés célja olyan korszerű ismeretek közvetítése, amelynek birtokában elmélyültebben, magasabb szinten és a korábbinál szélesebb spektrumban nyílik lehetőség középiskolai oktatómunka végzésére. A feldolgozásra illetve számonkérésre kerülő ismeretanyag - a hallgatóság meglévő előképzettségének figyelembevételével - lefedi a nappali tagozat matematika-tanárszak oklevél-követelményrendszerét, mellyel a szigorlatok és a záróvizsga szintjén teljesen kompatibilis.