Projekt címe

Vezető

Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek Páles Zsolt
Operátorok és függvények tereinek transzformációi  Molnár Lajos
Effektív, kvantitatív és számítógépes vizsgálatok a diofantikus számelméletben Győry Kálmán
Klinikai megfigyelések matematikai modellezése a melanoma hatékonyabb detektálásához Hajdu Lajos
BIOMICS Horváth Gábor