Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem

Elérhetőség:

Dr. Várterész Magda
Egyetemi docens, a doktori iskola titká
ra
Matematikai Intézet, Debreceni Egyetem
4002 Debrecen, Pf.400.
47.556274,21.619455
+36-52/512-900 / 75112
phd.titkar@science.unideb.hu

A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Páles Zsolt akadémikus

Kutatási témáink röviden:

Matematikai analízis, függvényegyenletek és -egyenlőtlenségek, funkcionál analízis, operátor elmélet, differenciál geometria és alkalmazásai, csoportalgebra, diofantikus és konstruktív számelmélet, explicit módszerek az algebrai számelméletben, valószínűségelmélet, statisztika és alkalmazott matematika, operációkutatás, elméleti számítástudomány és alkalmazásai, a matematika és a számítástudományok oktatásának módszertana.

A Doktori Iskola várja a felsorolt kutatási területek iránt érdeklődő, illetve a területen dolgozó Ph.D. hallgatókat, doktorjelölteket, a fiatal, de a tapasztalattal rendelkező kutatókat is, akár rövid (egy szemeszter, vagy kevesebb), akár hosszabb időtartamra. Az Iskola nyitott új hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok létesítésére a fenti témákban folyó kutatások folytatásához és projektekben való együttműködéshez.

A Doktori Iskola honlapja: https://mathphd.unideb.hu/