Intézetünkben a matematika oktatása a 2006/2007-es tanévtől három lépcsőben folyik, melyek a következők: alapképzés (3 éves BSc képzés), erre épül a mesterképzés (2 éves MSc képzés, ennek végeztével kapnak a hallgatók a "régi" egyetemi oklevélnek megfelelő diplomát), végül pedig a doktori képzés (3 éves PhD képzés). A tanárképzés rendszerében 2013-tól visszaállt az egyetemi tanulmányok osztatlan formája: a középiskolai tanárképzés 5+1 éves, az általános iskolai tanárképzés 4+1 éves.

 

Tanárképzés

A tanárképzés célja, hogy a végzett szaktanárok elméletileg megalapozott, magas szintű, korszerű és átfogó ismeretekkel rendelkezzenek, és ezek alapján az általános és középfokú oktatásban alkotó szerepet tudjanak vállalni. Kétciklusú tanárképzésről, illetve az osztatlan tanárképzésről további tájékoztatás található a "Tanárképzés" menüpont alatt.

 

Alapképzés (BSc)

Az alapképzés célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a legfontosabb matematikai tudományterületek alapjait, olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekre tegyenek szert, amelyek műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területeken alkalmazhatók. Az alapszak elvégzésével a hallgatók alapokleveles matematikus végzettséget szereznek és diplomát (BSc) kapnak. Ennek birtokában jó esélyekkel jelenhetnek meg a munkaerőpiacon, illetve jelentkezhetnek a képzés második lépcsőjét jelentő mesterképzésben való részvételre. 2014 őszétől az alapképzés során a hallgatók a matematikus és az alkalmazott matematikus szakirányok közül választhatnak. Mindkét szakirány felkészít a megfelelő mesterképzésben való részvételre, ahol a hallgatók a korábbi hagyományos egyetemi diplomának megfelelő végzettséget szerezhetnek.  Az alapképzésről további tájékoztatás található az "Alapképzés (BSc)" menüpont alatt.

 

Mesterképzés (MSc)

A matematikus mesterképzés során olyan magas szintű matematikai ismeretanyagot sajátíthatnak el a hallgatók, amely alkalmassá tesz önálló modellalkotásra, problémamegoldásra, és kutatómunka végzésére. A képzés rugalmas keretei lehetőséget adnak az egyéni érdeklődés kielégítésére. A hallgatók bepillantást kaphatnak az Intézetben folyó kutatómunkába, illetve bekapcsolódhatnak abba, ami már átvezethet a doktori képzésbe. Az alapképzésről további tájékoztatás található a "Mesterképzés (MSc)" menüpont alatt.

 

Doktori képzés (PhD)

A doktori képzés célja kutató matematikusok nevelése, illetve a felsőoktatás számára oktatói utánpótlás képzése. Az Intézetet alkotó három Tanszék mindegyikén rangos, nemzetközileg elismert tudományos iskola várja a doktori képzésre jelentkezőket. Minderről további információk találhatók a "Doktori képzés (PhD)" menüpont alatt.