Minden várakozást felülmúlóan sikeresen szerepeltek Intézetünk hallgatói a 35. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójában, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara rendezett (on-line) 2021. április 6-tól 9-ig.

Intézetünk 6 hallgatója 7 dolgozattal vett részt a konferencián (Grünwald Richárd két (meglehetősen különböző témájú) dolgozattal nevezett). Minden hallgatónk helyezést vagy különdíjat ért el!

A pontos eredmények az alábbiak.

Analízis tagozat:

 - második helyezést ért el Tóth Péter (témavezetője Boros Zoltán),

 - harmadik helyezés ért el Pénzes Evelin (témavezetője Bessenyei Mihály)

 - különdíjat kapott Grünwald Richárd (témavezetője Páles Zsolt)

Számítástudomány és operációkutatás tagozat:

- második helyezést ért el Tóth Norbert (témavezetője Bessenyei Mihály)

 - különdíjat kapott Batta Gergő Péter (témavezetői Szikszai Márton [külső konzulens] és Bérczes Attila)

Topológia és algebrai geometria tagozat:

- különdíjat kapott Ficzere Kornélia (témavezetője Figula Ágota)

A Szekció teljes eredménylistája megtekinthető a http://sci.uszeged.hu/download.php?docID=115229 oldalon.

A díjazottaknak és témavezetőiknek szívből gratulálunk, és további munkájukhoz sok sikert kívánunk!