A Magyar Tudományos Akadémia a jövőben is meghatározó szerepet kíván vállalni a kutatási pályázatokhoz, kutatóhelyekhez kapcsolódó tudományértékelési feladatokban, valamint az Akadémiai Törvény alapján rendszeresen tájékoztatja az Országgyűlést és a társadalmat a hazai tudomány helyzetéről. Ezen feladatok értelmében Freund Tamás, az MTA elnöke Tudományértékelési Elnöki Bizottságot állított fel. 2020. decemberében Gselmann Eszter felkérő levelet arról, hogy legyen szíves a bizottság munkájában részt venni és abban képviselje az élettelen természettudományok és matematikai területen dolgozó fiatal kutatókat. A bizottságot Kollár László, az MTA főtitkára vezeti, az MTA III. osztályát pedig Pálfy Péter Pál képviseli. Ez a bizottság a legmagasabb olyan szakmai grémium, melynek az MTA által kiírt pályázatok esetében javaslattételi lehetősége van (a konkrét döntés minden esetben az MTA elnökének a feladata). A bizottság 2021. január 28-án tartotta meg alakuló ülését.