2019. október 25 – november 22.

Alapvető tudnivalók: A Debreceni Egyetem Matematikai Intézete és a Matematikus Tudományos Diákkör versenyt hirdet azon hallgatók számára, akik a 2019/2020-as tanév őszi szemeszterében a Debreceni Egyetem első- vagy másodéves B.Sc. illetve osztatlan tanárképzésében vesznek részt. A verseny egyéni, külön nevezést nem igényel és a középiskolás anyagra támaszkodik; a feladatsor kidolgozására a fönt megjelölt időszak áll rendelkezésre. A feladatsort 2019. október 25-én délben tesszük hozzáférhetővé itt:

Versenykiírás és feladatsor

 

Szervezők:

  • dr. Boros Zoltán (Matematikai Intézet TDK felelőse, Analízis Tanszék)
  • dr. Bessenyei Mihály (Verseny titkára, Analízis Tanszék)
  • dr. Kovács Zoltán (Geometria Tanszék)
  • dr. Lovas Rezső (Analízis Tanszék)
  • dr. Pongrácz András (Algebra és Számelmélet Tanszék)
  • dr. Horváth Gábor (Morgan Stanley)

 

A verseny támogatója: Az idei verseny támogatója a Morgan Stanley Magyarország Kft. Fölajánlásuk alapján a verseny első három helyezettje egyszeri ösztöndíjkiegészítést kap. Támogatásukat ezúton is köszönjük!

Formai elvárások: Kérjük, minden beadott lapon tüntesse föl nevét és az aktuális feladat sorszámát. Az új feladatokat új lapra kezdje kidolgozni. Törekedjen az áttekinthető, jól olvasható írásra, világos fogalmazásra. A megoldásokat névvel ellátott zárt borítékban, Bessenyei Mihálynak címezve lehetőleg személyesen adja le az Intézet adminisztrációján (M427-es szoba).


Beadási határidő: 2019. november 22. (péntek), 12.00.

 

Etikai elvárások: A feladatok megoldásához bármilyen irodalom fölhasználható a forrás pontos föltüntetése mellett. A verseny egyéni munkát föltételez. Amennyiben a másokkal való együttműködés illetve közös munka ténye megállapítást nyer, az érintettet vagy érintetteket kizárjuk a versenyből.


Eredményhirdetés: 2019. december 5. (csütörtök), 18.00, M426.