Az alapképzés célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a legfontosabb matematikai tudományterületek alapjait, olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekre tegyenek szert, amelyek műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területeken alkalmazhatók. Az alapszak elvégzésével a hallgatók alapokleveles matematikus végzettséget szereznek és diplomát (BSc) kapnak. Ennek birtokában jó esélyekkel jelenhetnek meg a munkaerőpiacon, illetve jelentkezhetnek a képzés második lépcsőjét jelentő mesterképzésben való részvételre. 2014 őszétől az alapképzés során a hallgatók a matematikus és az alkalmazott matematikus szakirányok közül választhatnak. Mindkét szakirány felkészít a megfelelő mesterképzésben való részvételre, ahol a hallgatók a korábbi hagyományos egyetemi diplomának megfelelő végzettséget szerezhetnek.

 

Az alapokleveles matematikusok műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen képesek szaktudásukat alkalmazni, melyre az egyre szigorodó gazdasági-piaci körülmények között a biztonsággal működni kívánó gazdasági egységeknek alapvető szükségük van. A matematikus szakirányon végzettek a mesterképzésben folytathatják tanulmányaikat. Az itt végzett matematikusok (hasonlóan a korábbi matematikus, alkalmazott matematikus szakos hallgatókhoz) biztosítják egyrészt a szakember-utánpótlást az alapos matematikai ismereteket igénylő alkalmazási területeken, másrészt a szakma kutatói utánpótlását és a felsőoktatás számára az oktatói utánpótlást.

 

A képzés követelményei:
A képzési idő 6 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 180 kredit.

 

A képzés főbb tantárgyai:
Trigonometria és koordinátageometria, Geometria I és II, Konvex geometria, Differenciálgeometria, Bevezetés a projektív geometriába, Bevezetés az ábrázoló geometriába, Bevezetés a Lie elméletbe, Elemi topológia.

Halmazok és függvények, Bevezetés az analízisbe, Differenciál és integrálszámítás, Többváltozós függvények differenciál és integrálszámítása., Mérték- és integrálelmélet, Komplex függvénytan, Bevezetés a közönséges differenciálegyenletek elméletébe, Egyenlőtlenségek, Differenciaszámítás.

Algebrai alapismeretek, Lineáris algebra I és II, Bevezetés az algebrába és számelméletbe, Számelmélet I és II, Számelmélet és alkalmazásai, Algebra, Algebrai algoritmusok, Számelméleti algoritmusok, Fejezetek az elemi számelméletből, Fejezetek az algebrából.

Kombinatorika, Halmazelmélet és matematikai logika, Valószínűségszámítás, Statisztika, Numerikus matematika, Lineáris programozás, Komputergeometria, Analízis számítógéppel, Statisztika számítógéppel, Fejezetek a matematika történetéből, Kriptográfia alapjai, Pénzügyi matematika, Valószínűségszámítás alkalmazásai., Információelmélet.

Az informatika alapjai, A fizika alapjai, Környezettani alapismeretek, Európai Uniós ismeretek, Általános gazdasági és menedzsment ismeretek, Minőségbiztosítási ismeretek.

 

A továbbtanulás lehetőségei: mesterképzések, szakfordítói képzés