Megalapítás, korábbi vezetők:

Az Analízis Tanszék Aczél János vezetésével alakult meg 1953-ban. A tanszék vezetői időrendben a következők voltak: Aczél János (1953-1964), Rapcsák András (1965-1968), Daróczy Zoltán (1968-1984), Lajkó Károly (1984-1986), Losonczi László (1986-1992), Páles Zsolt (1994-2001, 2007-2010, 2013- ), Maksa Gyula (2001-2007) és Molnár Lajos (2010-2013). A tanszék tagjai:

 

Kutatási tevékenység:

A tanszék legrégebbi, napjainkban is meghatározó kutatási területe a függvényegyenletek és -egyenlőtlenségek elmélete. A 80-as évektől kezdődően azonban a kutatási spektrum jelentősen bővült. Jelenleg, az említett témakörök mellett kiterjedt kutatások folynak a matematikai analízis olyan fontos területein is, mint a lineáris és nemlineáris funkcionálanalízis, konvex és nemsima analízis, harmonikus analízis.

A tanszék dolgozói rendszeresen részt vesznek és beszámolnak eredményeikről a kutatási területeikkel kapcsolatos nemzetközi konferenciákon. Emellett a tanszéki kutatócsoport szervezésében kerülnek rendszeresen megrendezésre a következő nemzetközi konferenciák:

A tanszék nemzetközi kapcsolatai széleskörűek és különböző típusú tudományos együttműködésekben nyilvánulnak meg többek között a következő országokból származó kutatókkal: Ausztria, Japán, Kanada, Németország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, USA.
 

Oktatási tevékenység:

A tanszék oktatási tevékenysége igen széleskörű, a matematika szakos hallgatók számára olyan mennyiségű kurzust ölel fel, ami a matematikai analízis minden lényeges részét lefedi. A kötelező órák mellett nagy számú kötelezően, illetve szabadon választható tárgyat is ajánlunk a BSc, az MSc, illetve PhD hallgatók részére egyaránt. További számos, analízissel kapcsolatos tárgyat oktatunk informatikus, mérnök, fizikus és biológus hallgatók számára.

 

Profiloldalunk a DEA-ban